PDA

View Full Version : Tổng hợp Quản lý tiệt khuẩn tại bệnh việnsoloman255
09-05-2012, 19:44
QUẢN LÝ TIỆT KHUẨN TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

---------------------------------
QUI TRÌNH XỬ LÝ DỤNG CỤ CHỊU NHIỆT

960
1. PHƯƠNG TIỆN
- Một thau nhựa có thể tích 10 lít.
- Xà phòng.
- dung dịch Sodium hypochloride 0,05% (viên presep 5g/10lít nƣớc sạch).
- Khăn sạch, gạc.
- Găng tay.
2. CÁCH THỰC HIỆN
Bước 1:
Khử khuẩn sơ bộ:
- NVYT sau khi sử dụng dụng cụ ngâm ngay vào dung dịch sát khuẩn Sodium hypochloride 0,05% (Ngân dung dịch khử nhiễm ChloraminB 0,5% (Presept 0,028%...) 15- 20 phút.
- Rửa sạch dưới vòi nước
Bước 2:
- Ngân dung dịch tẩy sạch 1- 2 phút (Cidexzym)
- Đánh chải (rửa máy tự động) Làm sạch
Bước 3:
-Làm khô đóng gói theo bộ
- Tiệt khuẩn 1210C/30 phút hoặc 1340C/10 phút
- Bảo quản nơi vô khuẩn
- Đƣa đến nơi sử dụng
3. GIÁM SÁT
- Qui trình xử lý
- Qui trình tiệt khuẩn
- Bảo quản, sử dụng.
Dụng cụ bẩn
Ngân dung dịch khử nhiễm ChloraminB 0,25% (Presept 0,028%) 15- 20 phút
Ngân dung dịch tẩy sạch 1- 2 phút (Cidexzym)
Làm khô đóng gói theo bộ
Tiệt khuẩn 1210C/30 phút 1340C/10 phút
Bảo quản nơi vô khuẩn
Đƣa đến nơi sử dụng
Đánh chải (rửa máy tự động) Làm sạch


HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH XỬ LÝ DỤNG CỤ NỘI SOI VÀ CÁC DỤNG CỤ KHÔNG CHỊU NHIỆT TÁI SỬ DỤNG


Làm sạch và khử khuẩn, tiệt khuẩn tốt dụng cụ nội soi. Tránh làm hư hỏng dụng cụ trong quá trình xử lí. Đảm bảo an toàn cho ngƣời bệnh nhân khi có can thiệp bằng nội soi.
1. PHƯƠNG TIỆN XỬ LÝ KHỬ KHUẨN MỨC ĐỘ CAO
- Nƣớc máy từ vòi.
- Nƣớc tiệt trùng đựng trong bình kín có vòi chảy, nên dùng trong ngày.
- Dung dịch làm sạch (xà phòng, cidezyme): có khả năng phá huỷ những lớp màng bám dọc theo lòng ống và hoà tan các chất hữu cơ bám trong lòng ống, khe và bề mặt các dụng cụ.
- Dung dịch khử trùng bậc cao; Glutaraldehyde 2% (CIDEX).
- Test giấy thử chất lượng của dung dịch CIDEX+ sổ theo dõi hàng ngày.
- Thùng ngâm có nắp đậy kín, đủ độ dài và cong của ống soi mềm.
- Khăn vải tiệt trùng.
- Tủ sấy khô.
- Phòng riêng cho xử lý dụng cụ nội soi hàng ngày.
- Phương tiện bảo hộ cho nhân viên tiến hành xử lý: găng tay, mắt kính.
- Quy trình hướng dẫn dụng cụ nội soi dán tại nơi xử lí.
2. CÁCH THỰC HIỆN
- Nhân viên xử lý dụng cụ phải mang kính, rửa tay trước và sau khi thực hiện quy trình này.
- Khi thực hiện bước 2- 3 chỉ cần mang găng sạch nhưng khi xử lí bước 5- 6 phải mang găng tiệt khuẩn.
2.1. ĐỐI VỚI DỤNG CỤ NỘI SOI THĂM DÒ CHẨN ĐOÁN:
Bước 1: Sửa soạn thùng ngâm với các dung dịch đã được pha sẵn:
- Thùng đựng nước máy.
- Thùng đựng dung dịch tẩy rửa (xà phòng, cidezyme).
- Thùng đựng dung dịch nguyên chất, có ghi ngày bắt đầu sử dụng, hạn sử dụng.
Trƣớc khi sử dụng ngày mới phải kiểm tra hạn dùng ghi trên thùng ngâm, dùng que thử kiểm tra nồng độ Glutaraldehyde còn trong giới hạn cho phép, nếu hết hạn phải thay ngay dung dịch mới.
- Bình đựng nước tiệt trùng có vòi chảy và chỉ sử dụng hàng ngày, mỗi ca làm việc. Thùng đựng nước không quá 24 giờ, và phải được khử khuẩn hàng ngày.
Bước 2: Điều dưỡng rửa tay mang găng, kính lau ngay toàn bộ các dụng cụ nội soi với gạc ( hoặc ngâm trong dung dịch Cidezyme trong vòng 1- 5 phút).
- Rửa mặt ngoài ống, phần xa và gần của ống (tay cầm, kính...). trong lòng ống, súc rửa nhiều lần với nƣớc để rửa sạch mỗi ống.
Bước 3: Xả sạch nước xà phòng, chất tẩy rửa, lau khô.
Bước 4: Đặt những phần dụng cụ nội soi cần phải khử trùng ngập trong dung dịch khử nhiễm thích hợp với dụng cụ.
* Cidex với dụng cụ nội soi mềm.
* Ampholysine với ống nội soi cứng.
+ Các ống nội soi cứng khử khuẩn những dụng cụ kim loại chịu nhiệt (tiệt khuẩn tại ĐVTKTT).
Bước 5: Đi găng vô khuẩn, rửa lại thật sạch với nhiều nước tiệt khuẩn, phải súc rửa nhiều lần trong lòng ống làm trôi hoá chất.
Bước 6: Đi găng vô khuẩn mới làm khô đóng gói nếu chƣa sử dụng ngay hoặc lưu trữ hoặc làm khô với khăn tiệt khuẩn hoặc máy sấy chuyên dùng trước khi sử dụng cho người bệnh kế tiếp.
961
2.2. ĐỐI VỚI DỤNG CỤ NỘI SOI PHẪU THUẬT:
Thực hiện các bước làm sạch như dụng cụ nội soi đã nêu trên.
Theo khuyến cáo của nhà sản xuất Glutaraldehyde có thể khử khuẩn mức độ cao như sau:
- Diệt được các vi khuẩn, virus thông thường: 10- 20 phút.
- Diệt được hoàn toàn vi khuẩn Lao: trong 1 giờ.
- Diệt được hoàn toàn vi khuẩn có nha bào: trong 10 giờ
Để đảm bảo an toàn cho người bệnh khi thực hiện phẫu thuật nội soi cần tuân thủ đúng qui trình tiệt khuẩn dụng cụ nội soi nhƣ sau:
- Ngâm khử khuẩn cao trong dung dịch Glutaraldehyde 2% 1-10 giờ.
- Tiệt khuẩn bằng EO gas (Ethylene Oxide): 6-8 giờ.
- Dụng cụ nội soi phẫu thuật phải được bảo quản, đóng gói đúng qui trình vô khuẩn, còn hạn sử dụng.
Ngâm khử khuẩn tối thiểu 20’
Làm sạch với nước
Đánh chải làm sạch lòng ống
Ngâm khử khuẩn mức độ cao Glutaraldehyde (Nội soi thăm dò 10- 20 phút, Nội soi phẫu thuật 1-10 giờ)
Loại bỏ chất khử khuẩn
Làm khô vô khuẩn
Đóng gói
Vô trùng
Bảo quản sử dụng
Qui trình khử khuẩn cao dụng cụ nội soi và không chịu nhiệt bằng hóa chất
1298
3. GIÁM SÁT
Khoa Chống nhiễm khuẩn, trưởng khoa và điều dưỡng trưởng khoa tiêu hoá: có trách nhiệm giám sát việc tổ chức hệ thống xử lý dụng cụ tại phòng nội soi và quy trình thực hiện:
- Phƣơng tiện cho thực hiện quy trình xử lý dụng cụ nội soi không.
- Nước dùng trong nội soi và dung dịch khử khuẩn có đảm bảo chất lượng về vi khuẩn không (nước rửa dạ dày, ruột, nước tiệt khuẩn, dung dịch Cidez...).
- Quy trình xử lý có được tuân thủ nghiêm ngặt hay không.
- Bảo quản dụng cụ nội soi.
- Kiểm tra chất lượng dụng cụ nội soi sau khi xử lý.
Chú ý:
- Những nơi có sử dụng dung dịch Glutaraldehyde để khử khuẩn dụng cụ không chịu nhiệt có sổ ghi chép theo dõi ngày giờ kiểm tra nồng độ trước khi sử dụng.
- Điều dưỡng trưởng khoa hoặc nhân viên KSNKBV thường xuyên kiểm tra chất lượng dung dịch Cidex hàng ngày.
- Nước tiệt khuẩn hoặc nước hoặc nước RO .
- Thùng ngâm dụng cụ phải đƣợc khử khuẩn bậc cao hoặc tiệt khuẩn, có nắp đậy kín hàng ngày.
- Lƣu trử dụng cụ nội soi sau khi đã làm khô trong bao nilon hoặc hộp, tủ kín vô khuẩn và để trong buồng sạch và khép kín. Phải đi găng vô khuẩn khi đụng vào dụng cụ nội soi đã tiệt khuẩn.
- Có buồng riêng vô khuẩn xử lý dụng cụ, không để trong phòng mổ vì dung dịch Glutaraldehyde là chất độc, bay hơi gây hư hòng các thiết bị phòng mổ và độc hại cho NVYT làm việc.

QUY TRÌNH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DỤNG CỤ VÔ KHUẨN

MỤC ĐÍCH.
- Đảm bảo dụng cụ vô khuẩn và bảo quản theo đúng quy định vô khuẩn.
- Giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện do dụng cụ không vô khuẩn.
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
* Được thực hành theo quy trình vô khuẩn.
1. Sử dụng.
- Rửa tay, mang gant vô khuẩn trước khi sử dụng dụng cụ.
- Các hộp dụng cụ nếu đã mở chỉ được sử dụng trong 1 lần.
2. Bảo quản.
- Gởi đi tiệt khuẩn lại những dụng cụ đã quá hạn, nghi ngờ vấy bẩn hoặc bị ẩm ƣớt.
- Sắp xếp những hộp dụng cụ vô khuẩn theo nguyên tắc củ dùng trước mới dùng sau.
HƯỚNG DẪN, KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT
- Kiểm tra quy trình rửa, chuẩn bị dụng cụ để tiệt khuẩn.
- Kiểm tra trước khi tiệt khuẩn.
- Kiểm tra quy trình tiệt khuẩn.
- Kiểm tra sau khi tiệt khuẩn.
- Kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn.
+ Nhiệt độ, áp suât (giấy thử nhiệt).
+ Vô khuẩn (Subtilis bacillus có nha bào).
- Kiểm tra phương tiện tiệt khuẩn.
- Cấy kiểm tra vô khuẩn mọi dụng cụ nghi ngờ.

CÁCH NHẬN BIẾT DỤNG CỤ ĐÃ TIỆT TRÙNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

Để nhận biết các dụng cụ đã tiệt trùng sử dụng tại Bệnh viện Trung ương Huế khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn hướng dẫn cách nhận biết như sau:
- Đối với dụng cụ được tiệt trùng bằng 100% khí EO, Model: Sterivac 8XL của hãng 3M- Mỹ: chỉ thị màu thể hiện trên túi Gaint:
+ Dụng cụ đã tiệt trùng: Chỉ thị màu Vàng (E.O.GAS to YELLOW).
+ Dung cụ chưa tiệt trùng: chỉ thị Màu Hồng
+ Chỉ thị sinh học Attest 1294 để giám sát chất lượng mẻ tiệt khuẩn.
Chỉ thị sinh học được đọc bằng Máy đọc huỳnh quang Model: 290G của 3M- Mỹ. Thời gian đọc chỉ thị nhanh nhất hiện nay,4h để báo kết quả Âm tính.

Hiện tại, bệnh viện TW Huế sử dụng khá hiệu quả Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp sử dụng khí EO Sterivac 8XL của hãng 3M. Mỗi ngày, bệnh viện chạy 2 mẻ: 1 mẻ với nhiệt độ 55 độ C và 1 mẻ với nhiệt độ 42 độ C. Dung tích mỗi mẻ: 223 Lít.

- Đối với dụng cụ được tiệt trùng bằng máy hấp nhiệt ẩm (Autoclave):
+ Đóng gói trong túi Gaint: Nếu dung cụ đã được tiệt trùng bằng Autoclave chỉ thị màu sẽ là màu Nâu, màu đen (STEAM to BROWN or BLACK).
+ Dụng cụ chưa tiệt trùng: không màu hay màu Xanh
+Dụng cụ tiệt trùng trong các thùng hộp có băng keo chỉ thị màu có màu đen.
+Dụng cụ chưa tiệt trùng trong các thùng hộp có băng keo chỉ thị màu không màu.
*Hạn sử dụng:
- Các dụng cụ đóng gói kín: trong túi Gain, túi Tyvek sau khi tiệt trùng bằng khí EO gas hạn sử dụng 1 năm.
- Các dụng cụ đóng gói kín: trong túi Gain tiệt khuẩn bằng nhiệt độ cao hơi nước (Autoclave) thời hạn sử dụng trong 6 tháng.
- Các dụng cụ đóng gói không kín: trong túi vải, trong họp có nắp đậy hạn sử dụng trong 06 ngày.
Mọi dụng cụ sau khi tiệt khuẩn còn hạn sử dụng phải đảm bảo được lưu giữ trong điều kiện khô ráo, vô trùng, còn nguyên vẹn túi đóng gói, không rách, không thấm nước, thùng hộp nắp đƣợc đậy kín.
Nhân viên y tế khi tiếp xúc với dụng cụ vô khuẩn đã tiệt khuẩn phải rửa tay, mang găng vô khuẩn.
Vận chuyển dụng cụ đã tiệt khuẩn bằng xe riêng không dùng xe vận chuyển đồ bẩn. Không để dụng cụ chưa tiệt khuẩn lẫn với dụng cụ đã tiệt khuẩn.


Công ty TNHH 3M Việt Nam
Mr Ngọc - Sale Engineer
Handphone: 0168.311.5860
Yahoo- Skype: luongngoc255
[Only registered and activated users can see links]

Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm.

ductam
11-05-2012, 10:31
Có thêm mấy quy trình các bác tham khảo nhé!
Quy trình 1 chiều:
[Only registered and activated users can see links] pg
Còn đây là bản vẽ mặt bằng

[Only registered and activated users can see links] jpg

voanhkiet
21-04-2014, 14:01
Sản phẩm

Túi Hấp Vô Trùng Tự Dán - Self Sealing Sterilization Pouches ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] es_2_800.jpg ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Túi Hấp Tiệt Trùng Cuộn - Sterilization Flat Reel Pouches ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Băng Chỉ Thị Nhiệt Ướt - DinhVietMedical Co.,Ltd ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Giấy gói dụng cụ y tế Crepe Paper ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Túi ép tiệt trùng Tyvek - Khử trùng plasma Tyvek ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Dung Dịch Steranios 2% - DinhVietMedical Co.,Ltd ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Anios D.D.S.H - DinhVietmedical Co.,Ltd ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Dung dịch Ngâm Hexanios 1L & 5L ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Dung Dịch Anios Special DJP SF 5L ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Dung dịch Surfanios Tẩy Rửa Sàn nhà ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Anios Spray 29 - DinhVietMedical Co.,Ltd ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Dung Dịch Aniosyme DD1 ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

SAVON DOUX HF ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

ANIOS GEL NPC85 ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Cidex 14 Ngày - Dinhvietmedical Co.,Ltd ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Dung dịch sát khuẩn bề mặt Virusole VE+ ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Cidex OPA - DinhVietMedical Co.,Ltd ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Dung dịch tiệt khuẩn mức độ cao VIRUSOLVE + EDS RTU ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Dung Dịch Ngâm Dụng Cụ VIRUZYME III ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Viên Ngâm sát khuẩn Presept - dinhvietmedical co.,Lltd ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Giấy Sát Khuẩn lau bề mặt Caviwipes ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Dung Dịch Sát Khuẩn Bề Mặt Cavicide ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Dung Dịch Ngâm Dụng Cụ Empower ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Găng tay phẩu thuật có bột Vglove ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Găng tay phẩu thuật không bột Vglove (Latex Powder Free) ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Găng tay y tế có bột Topglove Malaysia ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Găng tay khám ltex Merufa - dinhvietmedical ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Găng tay Không bột Vinyl ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Máy Đo Huyết Áp Yamasu ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Găng Tay Nitrile Không Bột - DinhVietMedical Co.,Ltd ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Giấy Điện Tim 6 Cần 110x140 ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Găng Tay Nitrle Japan Y Tế -Nha Khoa Không Bột (Powder Free) ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Bơm Tiêm Vinahankook 1CC,3CC,5CC,10CC... ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Găng Tay Nitrle Safe Touch Ultraslim Japan Không Bột (Powder Free) ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Khóa 3 Chia ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Kim Luồn Tĩnh Mạch - DinhVietMedical Co.,Ltd ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Găng tay phẩu thuật tiệt trùng vglove -Sterile surgical gloves ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Gel Siêu Âm Starsong - DinhVietMedical Co.,Ltd ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Găng tay phẩu thuật tiệt trùng Merufa -Sterile surgical gloves ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Găng tay phẩu thuật tiệt trùng Topglove -Sterile surgical gloves ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Khẩu Trang Y Tế Face Mask 3 Lớp ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Khẩu Trang Y Tế Medical 3 Lớp ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Khẩu Trang Y Tế 4U- Med 3 Lớp ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Khẩu Trang Y Tế Medipro 3 Lớp ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links][1].jpg ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Khẩu Trang Than Hoạt Tính 4 Lớp Carbon ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Khẩu Trang Y Tế dây cột ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Bao trùm tóc y tế ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Bao trùm tóc y tế tròn ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

Dây truyền dịch kim có cánh Khang Nguyên ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất

3M Bowie Disk Test 00130/1233LF ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Liên Hệ Để Biết Giá Tốt Nhất